Politika varovanja zasebnostiDatum začetka veljavnosti: 24. maj 2018

Bolton Adriatic d.o.o, s sedežem na naslovu Polje 12 5290 Šempeter pri Gorici Slovenia (“družba” ali“mi”), ki deluje v vlogi neodvisnega upravljavca podatkov in je pridružena družba skupine podjetij, poznana kot Skupina Bolton ("Skupina"),  vas želi obvestiti o tem, kako zbiramo, uporabljamo in razkrivamo  vaše osebne podatke, ki jih posredovanih z vaše strani zbiramo preko tega spletnega mesta www.b2s-uhu.com/sl  ("spletno mesto") in z njim povezane storitve ("storitve"), in sicer, v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in predpisi, posebej še s sklicevanjem na:  (i) Uredbo (EU) št. 679 z dne 27. aprila 2016 (tako imenovana Splošna uredba o varstvu podatkov ali "GDPR"), z datumom veljavnosti 25. maja 2018; in (ii) druge zakone, odredbe, predpise ali določbe, ki so jih sprejeli pristojni nacionalni in evropski organi oblasti na področju varstva podatkov - v nadaljevanju skupno poimenovani "veljavna zakonodaja na področju varstva podatkov".

Storitve lahko med drugim vsebujejo tudi možnost sodelovanja v nagradnih igrah, žrebanjih, na tekmovanjih in pri drugih pobudah, ki jih v posamičnih primerih organizira družba, občasno tudi v sodelovanju s Skupino.

 

1. Kaj zajema ta politika varovanja zasebnosti in na koga se nanaša? 

 

Družba je upravljavec osebnih podatkov (to so, informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, poznano kot oseba, na katero se osebni podatki nanašajo); ki jih posredovane z vaše strani zbiramo preko spletnega mesta in storitev, in ki jih obdelamo v skladu z določili te politike o varovanju zasebnosti.

Ta politika o varovanju zasebnosti in naša politika uporabe piškotkov velja za vse uporabnike, vključno s tistimi, ki spletno mesto in storitve uporabljajo, ne da bi se registrirali ali se naročili na določeno storitev. 

 

2. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo? 

 

Družba zbira (1) podatke, ki ste jih z družbo prostovoljno delili, (2) podatke o opravljenih aktivnostih, ki jih zbiramo ob vašem dostopu na spletno mesto ter storitve in pri vaši interakciji s spletnim mestom in storitvami , ter (3)druge informacije. Družba zbira zlasti naslednje podatke:

  1. podatki o registraciji: zbirajo se preko registracijskega obrazca;
  2. podatki, ki se jih prostovoljno delili z družbozbiramo lahko vaše osebne podatke (kot so ime, priimek, e-poštni naslov, naslov, telefonska številka in podobno), če posredujete prošnjo preko obrazca za vzpostavitev stika, ki vam je dan na razpolago preko spletnega mesta, če na spletnem mestu registrirate račun ali če ste pripravljeni koristiti ugodnosti pri storitvah, ki jih ponujamo; 
  3. podatki o aktivnostih: ob vašem dostopu in pri interakciji s spletnim mestom ali storitvami lahko zbiramo določene informacije o teh obiskih. Na primer, da naši strežniki dovolijo vašo povezavo s spletnim mestom ali storitvami, strežniki prejmejo in zabeležijo informacije o vašem računalniku, napravi in brskalniku, kar potencialno vključuje vaš IP naslov, vrsto brskalnika in druge informacije o strojni in programski opremi. Če na spletno mesto ali storitve dostopate preko mobilne ali druge naprave, lahko zbiramo informacije o enotni identifikacijski oznaki te naprave, geolokacijske podatke ali druge transakcijske informacije za to napravo. Lahko se zbirajo tudi informacije o piškotkih in drugih tehnologijah za sledenje (kot so piškotki brskalnika, slikovne točke, svetilnik in tehnologija Adobe Flash s piškotki). Te tehnologije se lahko uporabljajo tudi za zbiranje in shranjevanje informacij o vaši uporabi spletnega mesta ali storitev, kot so strani, ki ste jih obiskali, vsebina, ki ste jo prebrali, vprašanja, ki ste jih zastavili med iskanjem, in oglasi, ki ste si jih ogledali. Za več informacij obiščite stran z našo politiko uporabe piškotkov.
  4. Informacije iz drugih virov. Zbrane informacije bomo lahko dopolnili z informacijami iz drugih virov, kot so javno razpoložljive informacije in komercialno razpoložljivi viri.

Če vas informacije, posredovane z vaše strani ali zbrane o vas, posredno ali neposredno ne določajo kot določeno osebo (npr. gre za surove, zbrane ali anonimne podatke), lahko te informacije v obsegu, dovoljenim z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov, uporabimo za kateri koli namen ali jih delimo s tretjimi osebami.

Ne zbiramo

  • finančnih informacij s strani izvajalcev plačilnih storitev: v nekaterih primerih lahko uporabimo neodvisno plačilno storitev, da vam omogočimo nakup proizvoda ali izvedbo plačila. V tem primeru so informacije, ki jih posredujete, predmet veljavne politika o varovanju zasebnosti izvajalca plačilnih storitev in ne te politike o varovanju zasebnosti;
  • posebne kategorije osebnih podatkov: prosimo vas, da nam na ali preko spletnega mestastoritev ali kako drugače ne pošiljate in ne razkrivate informacij, ki so vključene v posebno kategorijo osebnih podatkov (kot so informacije v zvezi s socialnimi zavarovanji, informacije o rasni ali etnični pripadnosti, o političnih, verskih in drugih prepričanjih, o zdravju, o kazenski preteklosti ali članstvu v sindikatih).

Povezane storitve. Storitve so lahko povezane s spletišči, ki jih upravljajo neodvisne družbe in lahko vsebujejo oglasna sporočila ali razne ponudbe, funkcionalnosti, igre, obvestila, tekmovanja ali stave ali aplikacije, ki so jih razvile in jih vzdržujejo neodvisne družbe. Družba ni odgovorna za prakso neodvisnih družb na področju varovanja zaupnosti, in ko zapustite storitve ali kliknete na oglas, morate preveriti veljavno politiko o varovanju zasebnosti teh drugih storitev.

 

3. Zakaj zbiramo vaše osebne podatke? 

 

Z vaše strani posredovane osebne podatke in podatke o vas zbiramo za to, da:

a) vam omogočimo uporabo spletnega mesta in storitev;

b) merimo in izboljšujemo naše storitve in ustrezne možnosti;

c) izboljšamo uporabniško izkušnjo spletnega mesta in storitev;

d) nudimo pomoč uporabnikom in odgovarjamo na zastavljena vprašanja;

e) spoštujemo zakonske obveznosti (kar vključuje zagotavljanje storitev); ali odgovarjamo na prošnje, ki so jih posredovali javni in vladni organi oblasti;

f) zaščitimo pravice družbe in drugih; zlasti lahko pride do primerov, ko družbarazkrije vaše osebne podatke, kar vključuje okoliščine, ko je družba v dobri veri prepričana, da je takšna obdelava potrebna za to, da:  (i) se zaščitijo, uveljavijo ali branijo pravne pravice, zasebnost, varnost ali premoženje družbe ali njenih zaposlenih, agentov in podizvajalcev (vključno z uveljavitvijo sporazumov in pogojev uporabe); (ii) se zaščiti varnost, zasebnost in zagotovi varovanje uporabnikov spletnega mesta ali storitev ali posameznih delov javnosti; in (iii) se zagotovi zaščita pred goljufijami ali za namene upravljanja s tveganji;

g) vam na osnovi vašega prostovoljnega soglasja pošljemo prilagojena marketinška in promocijska obvestila v skladu z vašimi preferencami in osebnimi izbirami [SKUPNO SOGLASJE ZA TRŽENJE IN PROFILIRANJE];

h) na osnovi vašega prostovoljnega soglasja vaše podatke delimo z zanesljivimi poslovnimi partnerji, vključno z drugimi družbami v skupini, da jim tako omogočimo pošiljanje komercialnih sporočil.

Če na podlagi z vaše strani posredovanih podatkov ali podatkov o vas vaša osebna identifikacija ni mogoča, lahko te informacije uporabimo za druge namene ali jih delimo s tretjimi osebami.

 

4. Naosnovi katere pravne podlage obdelujemo vaše osebne podatke? 

 

Obdelava vaših osebnih podatkov za namene

a) odstavka od a) do d) 3. člena te politike o varovanju je nujna za delovanje spletnega mesta in za zagotavljanje storitev;

b) odstavka e) 3. člena te politike o varovanju zasebnosti je obvezna, saj to zahtevajo veljavni zakoni;  

c) odstavka f) 3. člena te politike o varovanju zasebnosti temelji ob upoštevanju posameznega primera na legitimnem interesu družbe, ; 

d) odstavka g) 3. člena  politike o varovanju zasebnosti se izvaja na podlagi vašega prostovoljnega soglasja, in po potrebi na osnovi legitimnega interesa družbe.

Te aktivnosti v zvezi z obdelavo podatkov niso obvezne in jim lahko nasprotujete ali kadar koli prekličete vaše soglasje na način, opisan v 10. členu te politike o varovanju zasebnosti.

 

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke? 

 

Družba bo obdelovala osebne podatke, dokler bo to potrebno za uresničevanje namenov iz 3. člena zgoraj. V vsakem primeru pa veljajo naslednja časovna obdobja:

 

a) podatke, zbrane za namene odstavka a) do d) 3. člena, hranimo za takšno časovno obdobje, ki je nujno potrebno za vašo uporabo spletnega mesta ali storitev; 

b) podatke, zbrane za namene odstavka e) 3. člena hranimo za obdobje desetih (10) let, da lahko odgovarjamo na vprašanja osebe, na katero se podatki nanašajo, in da ravnamo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, tudi v zvezi s storitvami;

c) podatke, zbrane za namene odstavka f) 3. člena, hranimo za takšno časovno obdobje, ki je nujno potrebno za zasledovanje legitimnih interesov družbe;

podatke, zbrane za namene odstavka g) 3. člena, hranimo za takšno časovno obdobje, ki je nujno potrebno za uresničevanje namena, zaradi katerega so bili prvotno zbrani, v vsakem primeru pa ne dalj kot 2 Ieta.

 

6. Kako obdelujemo vaše osebne podatke? 

Pri zgoraj omenjenih postopkih se podatki obdelujejo preko elektronskih sredstev in ročno, pri čemer so zaščiten z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Čeprav družba pri tem za to, da osebne podatke v posesti zaščiti pred izgubo, krajo in nepooblaščeno rabo, razkritjem ali spremembami, uporablja primerne administrativne, tehnične, fizične ukrepe ter ukrepe v zvezi z osebjem, družbane more zagotoviti, da se izključijo vsa možna kibernetska tveganja.

7. Kdo Ima Dostop Do Vaših Osebnih Podatkov 

 

Za namene, ki so skladni s tistimi iz 3. člena te politike o varovanju zasebnosti, lahko družba vaše osebne podatke deli z naslednjimi kategorijami prejemnikov, ki so locirani znotraj Evropske unije ali izven Evropske unije, v skladu z in v okviru omejitev na podlagi določb iz 7.člena spodaj:

a) druge družbe Skupine, odvisno od primera,

b) ponudniki storitev, ki so tretje osebe, katerim je družba zaupala dejavnost obdelave podatkov in ki so ustrezno imenovani za obdelovalce podatkov ali podizvajalce obdelovalcev podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja (npr., ponudniki storitev za računalništvo v oblaku, drugi subjekti v skupini, ponudniki storitev, ki so nujni za izvajanje storitev ali ki te storitve podpirajo - tako, na primer brez omejitev, družbe, ki zagotavljajo IT storitve, strokovnjaki, svetovalci in odvetniki - družbe, ki nastanejo iz morebitnih združitev, razdružitev ali drugih preoblikovanj);

c) pristojni nacionalni organi oblasti, za to, da ravnamo v skladu z veljavno zakonodajo;

d) zanesljivi poslovni partnerji - tretje osebe, ob vašem izrecnem soglasju. Kategorije, ki jim takšni poslovni partnerji pripadajo, so: (i) potrošniško blago; (ii) osebna nega; (iii) lepotna nega, (iv) čistila; (v) lepila, idr.

 

8. Ali se vaše osebne podatke prenaša v tujino? 

 

Vaše osebne podatke se lahko prenese v države znotraj in izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Evropska komisija nekaterim državam, ki niso članice EGP, priznava, da zagotavljajo primerno raven varstva podatkov v skladu s standardi EGP. Seznam teh držav je na voljo na naslovu:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Pri prenosu v države izven EGP so vzpostavljeni primerni in ustrezni varnostni ukrepi za zaščito vaših osebnih podatkov, zato je takšen prenos skladen z zahtevami in obveznostmi, določenimi z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov.

Osebnih podatkov ne bomo prenesli v države izven Evropskega gospodarskega prostora.

 

9. Mladoletniki, Mlajši Od 18 Let 

Spletna stran ni naslovljena na osebe, mlajše od 18. let, in družba zavestno ne zbira osebnih podatkov od oseb, mlajših od 18. let.

10. Kakšne so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki? 

 

Uporabnik lahko kadar koli in brez stroškov ima in/ali uveljavlja naslednje pravice:

a) pravico do obveščenosti o namenih in načinih obdelave podatkov;

b) pravico do dostopa;

c) pravico, da pridobi kopije podatkov, shranjenih preko luže, in informacije o kraju, kjer so takšni podatki shranjeni;

d) pravico, da zaprosi za posodobitev, popravke ali združitev podatkov;

e) pravico, da zaprosi za odpoved, anonimnost ali blokado podatkov;

f) pravico, da omeji obdelavo;

g) pravico do popolnega ali delnega ugovora zoper obdelavo podatkov, tudi če se izvaja preko avtomatiziranega posameznega sistema odločanja, vključno s profiliranjem;

h) pravico, da kadar koli prostovoljno prekliče soglasje k obdelavi podatkov;

i) pravico, da lahko stopi v stik z uradno osebo za varstvo podatkov;

j) pravico, da vloži pritožbo na pristojni nacionalni urad za varstvo podatkov ali na sodni organ.

 

Poleg zgoraj navedenih pravic lahko od 25. maja 2018 zaradi popolne uporabe Uredbe (EU) št. 679 z dne 27. aprila 2016 uveljavljate še naslednje pravice:

 

a) pravico do prenosljivosti podatkov (to je, pravico do prejema elektronske kopije vaših osebnih podatkov, če bi želeli vaše osebne podatke prenesti k sebi ali k drugemu ponudniku);

b) pravico do omejitve obdelave.

V primeru uporabnikovih dvomov, pripomb ali pritožb glede zbiranja osebnih podatkov ali načinov uporabe, nas prosimo kontaktirajte na privacy@boltonadriatic.si

 

11. Spremembe In Posodobitve 

Ta politika varovanja zasebnosti stopi v veljavo z dnem, določenim v uvodu. Družba lahko spremeni in/ali dopolni to politiko varovanja zasebnosti tudi zaradi naknadnih sprememb in/ali dopolnitev veljavne zakonodaje na področju varstva podatkovDružba vas bo o takšnih spremembah v naprej in redno obveščala.

 

Tehnologija "Piškotkov" (Cookie) nam pomaga, da vam lahko omogočamo kar najboljše doživetje naše spletne strani. Prosimo, označite ali dovoljujete uporabo te tehnologije ali pa si oglejte več informacij o piškotkih. Da, strinjam se